Event

Tết Dương Lịch, Bổn trang xin cảm cơn Quý nhân sĩ đã ủng hộ và xin lan tỏa tưng bừng khắp cả nước, hòa cùng niềm vui chung này, hoạt động mừng CTC.VLTK.COM.VN chứa thật nhiều "nhân" hấp dẫn - là những bảo vật của võ lâm.

Thời gian và điều kiện tham gia
 • Thời gian: Từ sau bảo trì 17h00 ngày 28/12/2023 => 00h00 ngày 17/01/2024
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.
NPC liên quan
Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
NPC Event VLTK.COM.VN
 • Vị trí: Tương Dương
 • Chức năng:
  • Xem số lượng sử dụng Event
  • Nhận mốc phần thưởng Event
  • Thu Thập & Nộp 4 Loại Pháo
  • Ghép Bánh Event
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 00h00 ngày 07/10/2023
Thu thập vật phẩm
Vật phẩmMô tả
Nguyên Liệu Event Võ Lâm Truyền Kỳ
 • Nguồn gốc: Đánh quái tại các bản đồ 7,8,9x có xác suất rớt Túi Nguyên Liệu Event.
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng: sử dụng nhận nguyên liệu Event
  • Nguyên Liệu: Pháo Tiểu | Pháo Trung
  • Võ Lâm Truyền Kỳ
* NGUYÊN LIỆU PHÁO ĐẠI
 • Nguồn Gốc: Dùng 50 điểm Tống Kim/Pháo Đại đổi tại NPC
 • Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phong Pháo
Event
(Đặc Biệt)
 • Nguồn gốc:
  • Chế tạo Phong Pháo theo công thức: Pháo Tiểu + Pháo Trung + Pháo Đại + 1 Tiền đồng = 1 Phong Pháo (đặc biệt)
  • Tống Kim 20 giờ 00
   đạt 3.000 điểm tích luỹ nhận 10 Phong Pháo/nhân vật.
  • Thành công Vượt Ải nhận 05 Phong Pháo/nhân vật
  • Hoàn thành 40 NV Dã Tẩu nhận 05 Phong Pháo/nhân vật
 • Chức năng:
  • Sử dụng nhận 200.000 EXP.
   và vật phẩm ngẫu nhiên (phía dưới)
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 500 Phong Pháo/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 00h00 ngày 17/01/2024
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phong Pháo
Event
(Thường)
 • Nguồn gốc:
  • Chế tạo Phong Pháo theo công thức: Pháo Tiểu + Pháo Trung + Pháo Đại + 1 vạn = 1 Phong Pháo (thường)
 • Chức năng:
  • Sử dụng nhận 100.000 EXP.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa/nhân vật/mùa event
  • Giới hạn: Sử dụng tối đa 500 Phong Pháo/nhân vật
  • Hạn sử dụng: Đến 00h00 ngày 17/01/2024
  • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
NỘI DUNG QUAN TRỌNG
 • Mốc Event Đặc Biệt: Chắc chắn nhận 10 triệu EXP và ngẫu nhiên nhận thêm:
  • 10 Tiên Thảo Lộ 1 giờ
  • 01 Tiên Thảo Lộ 8 giờ
  • 10 Thiên Sơn Bảo Lộ
  • 10 Quế Hoa Tửu
  • 10 Vé Vòng Quay May Mắn
 • Mốc 2 Loại Evnet chắc chắn nhận:
  • 1 vòng sáng hiệu ứng Sinh lức + Nội lực 100 điểm (HSD 20 Ngày),
  • và 30 Trệu EXP cộng dồn
  • và 01 Chiếu dạ (HSD 7 Ngày)
  • 01 Phú Quý Cẩm Hạp

   Nộp Đủ 300 hộp Phú Quý Cẩm Hạp Võ Lâm Truyền KỳChắc Chắn Nhận:
   1. 15 Võ Lâm Mật Tịch,
   2. 5 Võ Lâm Mật Tịch Quyển 2,
   3. 15 Tẩy Tủy Kinh,
   4. 05 Tẩy Tủy Kinh Quyển 2,
   5. 60 Tinh Hồng Bảo Thạch,
   6. 200 Quê Hoa Tửu,
   7. 200 Thiên Sơn Bảo Lộ,
   8. 200 Vé Vòng Quay May Mắn,
   9. 100 Bảo Rương Trang Bị Đồ Xanh),
   10. 5 Ngựa Chiếu Dạ Vĩnh Viễn,
   11. 60 Thủy Tinh

  • và ngẫu nhiên nhận: Võ Lâm Mật Tịch, Tẩy Tủy Kinh, 10 Thiên Sơn Bảo Lộ, 10 Quế Hoa Tửu, 10 Vé Vòng Quay May Mắn, Thần hành phù (HSD 7 Ngày), Thần hành phù (HSD 30 Ngày), Thông hành lệnh thường (HSD 30 Ngày), 10 Rương Trang Bị Đồ Xanh Loại 1
  • ** Note: Phú Quý Cẩm Hạp Sẽ Có HSD bằng HSD EVENT

 • Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Event
  • Tiên Thảo Lộ 1 giờ,
  • Thiên Sơn Bảo Lộ
  • Quế Hoa Tửu
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Thủy Tinh 3 Loại
  • Phúc Duyên (Tiểu | Trung | Đại)
  • Thổ Địa Phù (HSD ngẫu nhiên 1, 3, 7 ngày)
  • Cô Độc Chi Vương (Vật phẩm đua TOP Event Cá nhân)
  • Bang Hội Chi Vương (Vật phẩm đua TOP Event Bang hội)
  • Bí Kiếp 9x (tỷ lệ hiếm)
  • Tẩy Tủy Kinh (tỷ lệ hiếm)
  • Võ Lâm Mật Tịch (tỷ lệ hiếm)
  • Thẻ Vòng Quay May Mắn
  • Thông Hành Lệnh Thường (HSD ngẫu nhiên 1, 3, 7 ngày)
  • Lệnh Bài Vi Sơn Đảo
  • Lệnh Bài Phong Lăng Độ
  • Phiếu Hoàn Thành Dã Tẩu
  • Thiên Cơ Lệnh
  Event Đua TOP Cá Nhân & Bang Hội
  NPC liên quan
  Tên NPCGhi chú
  Võ Lâm Truyền Kỳ
  NPC Đua Top Sự Kiện
  • Vị trí: Lâm An Nam (175/206)
  • Chức năng:
   • Xem số lượng nộp Cô Độc Chi Vương & Bang Hội Chi Vương
   • Nơi nộp Cô Độc Chi Vương & Bang Hội Chi Vương
   • Khi nộp xong 5 - 10 phút NPC mới cập nhật số lượng.
  • Ghi chú: kết thúc top lúc 00h00 ngày 17/01/2024
  • Giải: 03 Giải thưởng tương ứng số thứ tự từ 1 tới 3
  Võ Lâm Truyền Kỳ
  Cô Độc Chi Vương

  Võ Lâm Truyền Kỳ
  Bang Hội Chi Vương

  • Nguồn gốc:
   • Khi sử dụng Phong Pháo (đặc biệt)Võ Lâm Truyền Kỳ
  • Nhận thêm vật phẩm:
    Võ Lâm Truyền Kỳ
   • Tống Kim đạt 6.000 điểm trở lên.
    Thắng nhận được 03 cái/nhân vật
    Thua nhận được 02 cái/nhân vật
   • Nhận 05 cái - Hoàn thành 40 nhiệm vụ Dã Tẩu
   • Nhận 02 cái - Hoàn thành nhiệm vụ Vi Sơn Đảo
   • Nhận 10 cái - Khi trả nhiệm vụ 3 Kim Bài: PLD + VSD + VA + DT + TK
   • Nhận 10 cái - Tiêu diệt 01 con Boss Hoàng Kim
   • Võ Lâm Truyền Kỳ
   • Tống Kim đạt 6.000 điểm trở lên.
    Thắng nhận được 05 cái/nhân vật
    Thua nhận được 03 cái/nhân vật
   • Nhận 10 cái - Tiêu diệt 01 con Boss Hoàng Kim
   • Nhận 10 cái - Khi trả nhiệm vụ 3 Kim Bài: PLD + VSD + VA + DT + TK
  • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
  Phần Thưởng TOP Cá Nhân & Bang Hội

  Nhân sĩ đua TOP Cá Nhân & TOP Bang Hội khi nộp vật phẩm đua top sẽ nhận phần thưởng dưới đây.

 • Lưu Ý::
  • Giải Thưởng TOP CÁ NHÂN và TOP BANG HỘI riêng biệt
  • Giải thưởng Cá Nhân và Bang Hội giống như phía dưới
  • Riêng TOP CÁ NHÂN sẽ nhận thêm danh hiệu và hiệu ứng Sinh Lực + Nội Lực 200 (HSD 20 ngày)
  • Để nhận được giải thưởng TOP CÁ NHÂN phải nộp từ đủ 20.000 vật phẩm/nhân vật/mùa Event
  • Để nhận được giải thưởng TOP BANG HỘI phải nộp từ đủ 20.000 vật phẩm/bang hội/mùa Event
 • HạngPhần ThưởngSố lượngGhi chú
  Hạng 1 Ngựa 8X (tùy chọn) 5
  Võ Lâm Mật Tịch Quyển 1
  Tẩy Tủy Kinh Quyển 1
  15
  15
  Phiếu Vòng Quay May Mắn
  Combo Lag Tống Kim
  100
  20
  1 Combo Lag Tống Kim mở ra nhận: 50 Phi tốc + 50 Lệnh bài + 50 Chiến cổ
  Quế Hoa Tửu
  Thiên Sơn Bảo Lộ
  150
  150
  Hạng 2 Ngựa 8X (tùy chọn) 3
  Võ Lâm Mật Tịch Quyển 1
  Tẩy Tủy Kinh Quyển 1
  10
  10
  Phiếu Vòng Quay May Mắn
  Combo Lag Tống Kim
  100
  15
  1 Combo Lag Tống Kim mở ra nhận: 50 Phi tốc + 50 Lệnh bài + 50 Chiến cổ
  Quế Hoa Tửu
  Thiên Sơn Bảo Lộ
  100
  100
  Hạng 3 Ngựa 8X (tùy chọn) 3
  Võ Lâm Mật Tịch Quyển 1
  Tẩy Tủy Kinh Quyển 1
  5
  5
  Phiếu Vòng Quay May Mắn
  Combo Lag Tống Kim
  50
  10
  1 Combo Lag Tống Kim mở ra nhận: 50 Phi tốc + 50 Lệnh bài + 50 Chiến cổ
  Quế Hoa Tửu
  Thiên Sơn Bảo Lộ
  50
  50

  Các thắc mắc liên quan, quý nhân sĩ vui lòng liên hệ đường dây nóng 0933 689 299 hoặc liên hệ hỗ trợ website VLTK.COM.VN để được xử lý tốt nhất.